Tất cả tin tức

Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

Admin 14/02/2017

Tập đoàn Hòa Phát

Admin 14/02/2017

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Admin 14/02/2017

Tổng công ty Thép Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép

Công ty POSCO Việt Nam

Admin 14/02/2017

Công ty Posco - Vietnam có nhà máy thép cán nguội có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện nay Posco - Vietnam không chỉ cung cấp một cách ổn định nguyện liệu có chất lượng tốt cho Việt Nam, mà còn cung cấp cho các nước khác trong khu vực Châu Á và đang thực hiện vai trò trọng tâm trong ngành phát triển công nghiệp thép của gia đình Global Posco