Chứng nhận - Gải thưởng

Plaque of Appreciation - Tập đoàn thép POSCO trao tặng tôn Việt Hàn POSHACO

Admin 14/02/2017

Ngày 01/03/2016, Công ty cổ phần tôn màu POSHACO vinh dự nhận bằng khen chứng nhận đối tác tin cậy, chiến lược, phát triển của tập đoàn thép POSCO - Hàn Quốc

Giấy chứng nhận QUATEST - chứng nhận phù hợp các yêu cầu kỹ thuật JIS G3321

Admin 14/02/2017

Giấy chứng nhận QUATEST - chứng nhận phù hợp các yêu cầu kỹ thuật JIS G3321

Giấy chứng nhận QUACERT sản phẩm Thép cuộn mạ màu Tôn Việt Hàn POSHACO - tiêu chuẩn JIS G 3312:2005

Admin 14/02/2017

Chứng nhận QUACERT sản phẩm Thép cuộn mạ màu Tôn Việt Hàn POSHACO - tiêu chuẩn JIS G 3312:2005

Giấy chứng nhận QUACERT ISO 9001:2008

Admin 14/02/2017

Giấy chứng nhận QUACERT ISO 9001:2008 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của POSHACO của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng