Công ty POSCO Việt Nam

Công ty POSCO Việt Nam

Công ty POSCO Việt Nam

Công ty Posco - Vietnam có nhà máy thép cán nguội có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện nay Posco - Vietnam không chỉ cung cấp một cách ổn định nguyện liệu có chất lượng tốt cho Việt Nam, mà còn cung cấp cho các nước khác trong khu vực Châu Á và đang thực hiện vai trò trọng tâm trong ngành phát triển công nghiệp thép của gia đình Global Posco

Website: http://poscovietnam.vn/

Hiện tại POSHACO sử dụng 70% nguyên liệu cán nguội CRC của tập đoàn POSCO Vietnam

Share :

Bình luận

  • avatar

    Jefferey Frankland
    Hey, it's Jefferey! Pretty much everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products now, and in 2019, it'll be EVERYONE of your potential customers. Imagine what you are missing out on. Just now, I can only find poshaco.com on text search after digging a few pages (that's hurting your business), competitors on top are getting all the traffic and business! Fulfill all your clients' questions on your website and win their business! Find out how simple it is : https://goo.gl/6h8hfW Get your voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Cheers, Jefferey

Viết bình luận