Công ty POSCO Việt Nam

Công ty POSCO Việt Nam

Công ty POSCO Việt Nam

Công ty Posco - Vietnam có nhà máy thép cán nguội có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện nay Posco - Vietnam không chỉ cung cấp một cách ổn định nguyện liệu có chất lượng tốt cho Việt Nam, mà còn cung cấp cho các nước khác trong khu vực Châu Á và đang thực hiện vai trò trọng tâm trong ngành phát triển công nghiệp thép của gia đình Global Posco

Website: http://poscovietnam.vn/

Hiện tại POSHACO sử dụng 70% nguyên liệu cán nguội CRC của tập đoàn POSCO Vietnam

Share :

Viết bình luận