Dự án

Nhà máy kết cấu thép Lạng Giang - Bắc Giang

Admin 14/02/2017

Nhà máy kết cấu thép Lạng Giang - Bắc Giang sử dụng tôn Việt Hàn POSHACO - Caluzinc AZ70 với diện tích bao phủ 12.000m2 có giá trị hợp đồng 1 tỷ VNĐ

Nhà máy cám của tập đoàn NEWHOPE - Bắc Giang

Admin 14/02/2017

Năm 2013, Nhà máy cám của tập đoàn NEWHOPE - Bắc Giang với diện tích bao che 25.000m2 sử dụng tôn Việt Hàn POSHACO có giá trị hợp đồng 3 tỷ VNĐ

Xí nghiệp may Lạng Giang - Bắc Giang

Admin 14/02/2017

Xí nghiệp may Lạng Giang - Bắc Giang sử dụng tôn mát Việt Hàn Poshaco có diện tích bao phủ 40.000m2 - giá trị hợp đồng 10.5 tỷ VNĐ

Nhà máy GST Taiwan - Hải Dương

Admin 14/02/2017

Nhà may GST Taiwan - Tứ Kỳ (Hải Dương) xây dựng khu liên hợp may gồm 11 nhà xưởng với diện tích bao che 66.000m2 sử dụng tôn Việt Hàn POSHACO trị giá hợp đồng 10 tỷ VNĐ