Dự án

Nhà máy kết cấu thép Lạng Giang - Bắc Giang

Admin 14/02/2017

Nhà máy kết cấu thép Lạng Giang - Bắc Giang sử dụng tôn Việt Hàn POSHACO - Caluzinc AZ70 với diện tích bao phủ 12.000m2 có giá trị hợp đồng 1 tỷ VNĐ

Nhà máy cám của tập đoàn NEWHOPE - Bắc Giang

Admin 14/02/2017

Năm 2013, Nhà máy cám của tập đoàn NEWHOPE - Bắc Giang với diện tích bao che 25.000m2 sử dụng tôn Việt Hàn POSHACO có giá trị hợp đồng 3 tỷ VNĐ

Xí nghiệp may Lạng Giang - Bắc Giang

Admin 14/02/2017

Xí nghiệp may Lạng Giang - Bắc Giang sử dụng tôn mát Việt Hàn Poshaco có diện tích bao phủ 40.000m2 - giá trị hợp đồng 10.5 tỷ VNĐ

Nhà thi đấu Giao Thủy - Nam Định

Admin 14/02/2017

Nhà thi đấu Giao Thủy với tính chất công tình đòi hỏi tính thẩm mỹ cao mái cong uốn lượn. Tôn Việt Hàn POSHACO - Caluzinc có độ đàn hồi đảm bảo được độ cong thẩm mỹ, độ cứng - vững cho mái tôn lợp không bắn vít. Tôn lợp đảm bảo chống nóng hoàn hảo. Diện tích sử dụng 12.000m2 với giá trị 3,4 tỷ VNĐ