Dự án

Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thanh Hóa

Admin 14/02/2017

Nhà máy xi măng Công Thanh trong năm 2013 mở rộng lắp đặt dây chuyền II với diện tích nhà xưởng xây dựng 100.000m2 sử dụng tôn lợp mạ màu với độ dày 0.47 có trị giá hợp đồng hơn 10 tỷ VNĐ

Hình ảnh công trình tiêu biểu

Admin 14/02/2017

Hình ảnh một số công trình POSHACO cung cấp sản phẩm