Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng Quốc Tế của tổ chức TQS

Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng Quốc Tế của tổ chức TQS

Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng Quốc Tế của tổ chức TQS

Poshaco được đánh giá và đăng ký bởi mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam  và đáp ứng các tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế được đán giá bởi tổ chức uy tín TQS

Share :

Viết bình luận