Mức thuế nhập khẩu của mặt hàng tôn mạ màu

Mức thuế nhập khẩu của mặt hàng tôn mạ màu

Mặt hàng tôn nhập khẩu có mức thuế nhập khẩu là 12%

giá tôn mạ màu Poshaco trong nước sản xuất

- Thuế suất nhập khẩu:
Nếu hàng hóa nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện theo điều 2 Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012-2014 (còn gọi là thuế ACFTA) thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư này. 


Nếu hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng đủ các điều kiện theo điều 2 Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính thì bạn đọc áp dụng theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
- Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu: Bạn đọc tham khảo các quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

16 mặt hàng được điều chỉnh tăng thuế chủ yếu là những mặt hàng trong nước đã sản xuất được và 117 nhóm mặt hàng được điều chỉnh giảm thuế. Cụ thể mặt hàng tôn mạ kim loại và tôn sơn màu tăng từ 10% lên 12%

Share :

Viết bình luận