Nhà máy cám của tập đoàn NEWHOPE - Bắc Giang

Nhà máy cám của tập đoàn NEWHOPE - Bắc Giang

Năm 2013, Nhà máy cám của tập đoàn NEWHOPE - Bắc Giang với diện tích bao che 25.000m2 sử dụng tôn mạ màu Việt Hàn POSHACO có giá trị hợp đồng 3 tỷ VNĐ

Share :

Viết bình luận