Nhà máy Ethanol Phú Thọ - Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

Nhà máy Ethanol Phú Thọ - Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

Nhà máy Ethanol với diện tích 40.000m2 tôn lợp sử dụng 100% tôn Việt Hàn POSHACO với giá trị gần 4 tỷ đồng

Nhà máy Nhà máy Ethanol Phú Thọ có tổng diện tích xây dựng dự án là 50 ha đây là nhà máy sản xuất ethanol đầu tiên ở khu vực phía Bắc với tổng mức đầu tư của nhà máy khoảng 80 triệu đô la Mỹ, trong đó giá trị hợp đồng EPC (thiết kế - mua sắm - xây dựng) là 59,117 triệu đô la Mỹ.

Một số hình ảnh công trình nhà máy - đối tác POSHACO cung cấp vật tư

 

Share :

Viết bình luận