Nhà máy GST Taiwan - Hải Dương

Nhà máy GST Taiwan - Hải Dương

Nhà may GST Taiwan - Tứ Kỳ (Hải Dương) xây dựng khu liên hợp may gồm 11 nhà xưởng với diện tích bao che 66.000m2 sử dụng tôn Việt Hàn POSHACO trị giá hợp đồng 10 tỷ VNĐ

Share :

Viết bình luận