Nhà máy kết cấu thép Lạng Giang - Bắc Giang

Nhà máy kết cấu thép Lạng Giang - Bắc Giang

Nhà máy kết cấu thép Lạng Giang - Bắc Giang sử dụng tôn Việt Hàn POSHACO - Caluzinc AZ70 với diện tích bao phủ 12.000m2 có giá trị hợp đồng 1 tỷ VNĐ

Share :

Bình luận

  • avatar

    Luân
    Mở đại lý ở yên sơn lục nam Muốn dc tư vấn về hình thức và giá cả

Viết bình luận