Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Thép Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép. VNSTEEL hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép; và các vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép...

Website: http://www.vnsteel.vn/

Hiện tại POSHACO sử dụng 30% tôn cán nguội của Tổng Thép Việt Nam

Share :

Viết bình luận