Xí nghiệp may Lạng Giang - Bắc Giang

Xí nghiệp may Lạng Giang - Bắc Giang

Xí nghiệp may Lạng Giang - Bắc Giang sử dụng tôn mát Việt Hàn Poshaco có diện tích bao phủ 40.000m2 - giá trị hợp đồng 10.5 tỷ VNĐ

Share :

Viết bình luận